– Bondegårdsturene

En gang om året drager hele børnehaven med forældre på bondegårdstur. Det er en anden slags oplevelse af naturen. Her er det samspillet mellem mennesker, dyr og natur for at skaffe os mad på bordet. Og børnene får rig mulighed for at komme tæt på dyr og planter.

Den årlige bondegårdstur udvider barnets verden endnu mere og giver nye udfoldelses-muligheder for fysisk aktivitet bl.a. med at hoppe ned fra høloftet, ride på en gris, arbejde i grønsagsmarken, høste korn, binde neg. 

Vi klapper de små kalve, får lov at ride på arbejdshesten eller grisene. Vi sætter porrer i jorden eller luger løgene om foråret, og trækker gulerødder op af jorden om efteråret og smager på dem. Vi får duften fra høet eller møddingen i næsen; alle sanser bliver aktiveret på sådan en tur.

Hjemme i børnehaven inddrages det høstede korn og grønsager i forberedelserne til høstfesten.

Men bl.a. bondemand/-konens grønsager og brød kommer også resten af året til børnehaven og er en del af den mad vi daglig spiser, så børnene kender ”vejen fra jord til bord”.

Naturens gang kan også ses i børnehaven gennem den måde, vi pynter op på, og de små landskaber i vinduer og på årstidsbordet er altid i samklang med årstiden.

Sanglege og eventyr relaterer så vidt muligt også til årstiden.