– Bondegårdsturene

En gang om året drager hele børnehaven med forældre på bondegårdstur. Det er en anden slags oplevelse af naturen. Her er det samspillet mellem mennesker, dyr og natur for at skaffe os mad på bordet. Og børnene får rig mulighed for at komme tæt på dyr og planter.

Den årlige bondegårdstur udvider barnets verden endnu mere og giver nye udfoldelses-muligheder for fysisk aktivitet bl.a. med at hoppe ned fra høloftet, ride på en gris, arbejde i grønsagsmarken, høste korn, binde neg.

Hjemme i børnehaven inddrages det høstede korn og grønsager i forberedelserne til høstfesten.

Naturens gang kan også ses i børnehaven gennem den måde, vi pynter op på, og de små landskaber i vinduer og på årstidsbordet er altid i samklang med årstiden.

Sanglege og eventyr relaterer så vidt muligt også til årstiden.