– Børnehavens målsætning

Børnehavens overordnede målsætning er, ud fra Rudolf Steiners pædagogiske impulser, at skabe et miljø omkring børnene, hvor det enkelte barn får muligheden for at udvikle de egenskaber, som det ud fra sit inderste væsen, skal bruge for at finde sin egen vej i livet.Rudolf Steiner har engang udtalt følgende:

“Al opdragelse er selvopdragelse. Vi er, som forældre og pædagoger, egentlig kun omgivelserne for barnet, der opdrager sig selv. Vores opgave er at skabe de gunstigste omgivelser, for at barnet kan opdrage sig selv således, gennem os, som det gennem sin inderste skæbne, må opdrage sig selv.”

Vores arbejdsgrundlag.

Rudolf Steiner kaldte sin livsfilosofi eller åndsvidenskab for antroposofi. Det kan oversættes til “menneskevisdom” eller “visdom om mennesket”. I denne indgår den opfattelse, at mennesket er et legemligt, sjæleligt og åndeligt væsen.