– Den daglige rytme

Det er vigtigt for børnene, at der er den samme rytme i dagene. Det giver tryghed altid at vide, hvad vi skal. Vi hænger os ikke så meget i klokkeslæt, men mere i at fornemme, hvornår f.eks. den frie leg er færdig i gruppen. Men rækkefølgen er, stort set, altid den samme.

Kl. 7.15 – 8.30 Modtagelse – fri leg – madlavning mm.

Kl. 9.00 – 9.15 Sangleg.

Kl. 10 formiddagsmad- og ellers dagens aktiviteter fra 9:15-11:15

11:15 oprydning

kl 11:30 frokost

kl 12:00 eventyr

12:15-14 fri leg inde og ude

14:00 eftermiddagsmad

14:15 afhentning mulig, og fri leg frem til 15:15