– Forældresamarbejdet og bestyrelsesarbejde

Dette indledes allerede inden barnet bliver skrevet op på pladsanvisningen, idet forældrene kommer til en samtale en eftermiddag uden barn, og det er vigtigt for os, at give evt. nye forældre indblik i:

 • hvem vi er som mennesker,
 • hvad principperne (filosofien) er bag pædagogikken,
 • hvordan den udmønter sig i det daglige arbejde,
 • hvad vi forventer af dem som forældre,
 • hvor de kan hente yderligere oplysninger om pædagogikken,
 • samt en del praktiske oplysninger.

Det er vigtigt for det fremtidige samarbejde, og dermed børnenes trivsel, at forældrene gør et bevidst valg mht. institutionsplads.

Alle nye forældre inviteres til et samlet orienteringsmøde i maj/juni, hvor de samtidig får lejlighed til at møde de andre nye forældre og børnehavens pædagoger. Her udleveres også en lille folder ”Introduktion til nye forældre”.

Vores forventninger til forældrene: 

 • At I er positive overfor børnehavens pædagogiske ideer, og respekterer børns ret til at have et “barndomsland”, hvor der eksisterer engle, nisser, alfer og andre naturvæsner.
 • At I møder op til alle forældremøder og andre arrangementer med forældredeltagelse.
 • At børnehavens årstidsfester går forud for andre private arrangementer.
 • At der er et godt samarbejde og en god tone mellem forældre og personale omkring jeres børn.
 • At jeres barn er afleveret inden kl. 8.30
 • At det er udhvilet, så det har kræfter til at lege.
 • At barnet ikke har for mange fridage.
 • At I opfatter børnehaven som et “udviklingssted”, ikke kun som en pasningsordning.
 • At børnene har en påklædning som er passende til deres alder og så rummelig, at de kan lege upåvirket, og at der ikke er uhyggelige billeder på tøjet.
 • At børnene lever et hjemmeliv uden mediepåvirkning, og derved kan bevare deres livskræfter og fantasikræfter, som de skal bruge til at opbygge en sund organisme, med størst mulig potentiale.
 • At I altid kontakter personalet, hvis I er utilfredse med noget, men aldrig mens jeres barn overværer det.

Forældrene vil løbende blive skriftligt orienteret om de forskellige arrangementer.

Forældrene er altid velkomne til at ringe til pædagogerne og drøfte evt. problemer, eller bede om en samtale i børnehaven. Vi er også altid villige til at tage på hjemmebesøg.

Følgende arrangementer er med forældredeltagelse: 

 • Høsttur til bondegården en lørdag sidst i august
 • Høstfest fredag først i september
 • Lanternefest lørdag midt i november
 • Julefest sidste dag inden juleferien
 • Majfest til bondegården en lørdag i maj (normalt Kr. Himmelfartsdag)
 • Sommerfest en fredag sidst i juni

Man kan som forældre godt være med en hel dag i børnehaven for at opleve, hvordan børnehaven og ens barn fungerer, og da er det vigtigt, at man tager aktiv del i de ting, der foregår. F.eks. hjælper med at lave maden den dag, deltager i sanglegen, og dér synger og bevæger sig som os andre.

Forældremøder 

Der vil blive afholdt mindst 4 forældremøder i årets løb, normalt i september, oktober, februar og april. PÅ en del af møderne vil der være foredrag af personer med relation til pædagogikken. På mødet i september vælges 2 forældrerepræsentanter til bestyrelsen, hvor der sidder 4 forældrerepræsentanter og 3 antroposofiske medlemmer.  Et af møderne arrangeres af forældrerepræsentanterne.

Børnehavens bestyrelse og dens arbejde 

Børnehavens bestyrelse består af 4 forældrerepræsentanter og 3 antroposofiske medlemmer med kendskab til pædagogikken. Forældrerepræsentanterne vælges for 2 år af gangen på det første forældremøde efter sommerferien. De øvrige medlemmer er ikke på valg.

Der afholdes 4 møder årligt, hvor leder og en personalerepræsentant deltager.

Det er bestyrelsens opgave at varetage børnehavens interesser, så dens pædagogiske idegrundlag og målsætning kan føres ud i livet.