– Forældresamarbejdet og bestyrelsesarbejde

Det er vigtigt for det fremtidige samarbejde, og dermed børnenes trivsel, at forældrene gør et bevidst valg mht. institutionsplads.

Vores forventninger til forældrene: 

 • At I er positive overfor børnehavens pædagogiske ideer, og respekterer børns ret til at have et “barndomsland”, hvor der eksisterer engle, nisser, alfer og andre naturvæsner.
 • At I møder op til alle forældremøder og andre arrangementer med forældredeltagelse.
 • At børnehavens årstidsfester går forud for andre private arrangementer.
 • At der er et godt samarbejde og en god tone mellem forældre og personale omkring jeres børn.
 • At det er udhvilet, så det har kræfter til at lege.
 • At I opfatter børnehaven som et “udviklingssted”, ikke kun som en pasningsordning.
 • At børnene har en påklædning som er passende til deres alder og årstiden ,og så rummelig, at de kan lege upåvirket.
 • At I altid kontakter personalet, hvis I er utilfredse med noget, men aldrig mens jeres barn overværer det.

Forældrene vil løbende blive skriftligt orienteret om de forskellige arrangementer.

Forældrene er altid velkomne til at ringe til pædagogerne og drøfte evt. problemer, eller bede om en samtale i børnehaven. Alle bliver tilbudt en samtale om året, oftest om efteråret.

Følgende arrangementer er med forældredeltagelse: 

 • Høsttur til bondegården i august
 • Lanternefest  i november
 • Julefest
 • Sommerfest

Man kan som forældre godt være med en hel dag i børnehaven for at opleve, hvordan børnehaven og ens barn fungerer, og da er det vigtigt, at man tager aktiv del i de ting, der foregår. F.eks. hjælper med at lave maden den dag, deltager i sanglegen, og dér synger og bevæger sig som os andre.

Forældremøder 

Der bliver holdt mindst 2 forældremøder om året, en om efteråret ( september ) og en i starten på året ( januar)

Børnehavens bestyrelse og dens arbejde 

Børnehavens bestyrelse består af 4 forældrerepræsentanter og 3 antroposofiske medlemmer med kendskab til pædagogikken. Forældrerepræsentanterne vælges for 2 år af gangen på det første forældremøde efter sommerferien. De øvrige medlemmer er ikke på valg.

Der afholdes 4 møder årligt, hvor leder og en personalerepræsentant deltager.

Det er bestyrelsens opgave at varetage børnehavens interesser, så dens pædagogiske idegrundlag og målsætning kan føres ud i livet.