– Skovtur

Fra marts til november tager vi en gang om ugen på heldagstur i skoven. Her har børnene rig mulighed for stor bevægelsesudfoldelse, samtidig med at barnet mærker sig selv i forhold til det store ”rum” som naturen er.

Børnene snitter og saver i grene – laver sværd, fiskestænger, buer og pile – samler brænde og laver bål – klatrer i træer og på væltede træstammer og gynger på grenene.

De graver i jord og i skrænter – bygger huler af store grene, som de slæber gennem skovbunden og maser med at få sat sammen op af et træ. Det mindste af det hele er egentlig selve legen bagefter.

Når vi ankommer med toget, prioriterer vi, at børnene kommer ud på en gåtur på ca. 1 km. Det er vigtigt og godt for deres viljesliv at få brugt hele kroppen og specielt benene, samtidig med at de får en masse oplevelser gennem deres sanser. Alt for mange børn får i dag ikke mulighed for at gå til og fra børnehave eller skole. I skoven er situationen en ganske anden. Her er der ”ubegrænset” plads til bevægelse, og man behøver ikke at skulle passe på trafikken.

På skovturene har vi mulighed for, at lade børnene opleve de fire elementer:

Jord – vand – ild – luft 

Det er noget grundlæggende i Steinerpædagogikken, at børnene bringes i samklang med de fire naturelementer, idet barnet herigennem kommer til en oplevelse af de jordiske forhold. Og dette er meget vigtigt, inden man starter på at bebyrde sanserne med den fiktive verden som fjernsyn, computer, videospil.

Forståelsen af den fysiske verden kommer til barnet, når det får lov til at være i naturen eller får lov til at være omgivet af naturmaterialer.

Naturens lovmæssigheder får børnene ”ind under huden”, når de graver i jorden, piller den ud af rødderne i et væltet træ, klatrer og balancerer på grene og stammer, hopper ned i grøfter og arbejder sig op igen, leger med vand i bække og vandpytter, laver mudderkager, hopper i blade eller kaster dem op i vinden.

Ind i mellem tænder vi bål, og det er noget børnene er rigtig glade for. Så hjælper alle til med at samle brænde, opleve den levende røg og varmen fra bålet, samt det smukke syn, når flammerne danser.

Gennem de skiftende vejrforhold oplever børnene blæsten, der suser hen over trækronerne, hvirvler bladene op, isner deres kinder om efteråret eller køler kroppen behageligt en varm sommerdag.

Vi satser på skovturene uanset vejret, således at børnene oplever både regn, tåge, sne og hagl, blæst, sol, tørke, himlens forskellige farver osv.

Vi bringer også naturen med hjem i børnehaven i form af spændende træstykker, grene, blomster, sten, mos, kastanjer, kogler osv. Alt dette indgår senere i børnenes leg eller som pynt.