– Krop og bevægelse

Krop og bevægelse er et tema, der ligger os meget på sinde. Både fordi de børn vi har i børnehaven alle er bybørn, som ikke opholder sig ret meget i naturen, hvor de kan udvikle en naturlig kropsbevidsthed. Men også fordi man fra den seneste hjerneforskning ved, at bevægelse af kroppen, allerede i den tidlige barndom, netop er det, der udvikler hjernen.

Når de motoriske færdigheder udvikles, lærer barnet at beherske sin krop, finde sine egne grænser og forholde sig naturligt til omverden, hvilket er betydningsfuldt for udvikling af mod og selvfølelse.

Eksempler fra børnehaven, hvor barnet gennem bevægelse udvikler kroppen: