– Kulturelle udtryksformer og værdier

I vores børnehave forholder vi os til begrebet ud fra holdningen om, at alle mennesker på denne jord er ligeværdig uanset, hvordan de ser ud, hvor de kommer fra, hvad de spiser, hvilken status de har, hvilket køn, alder, race osv. Det er budskabet i den danske lovgivning og det kristne menneskesyn, som vores samfund bygger på.

Det er en kulturarv, som videreformidles til næste generation gennem den måde, børnene ser os behandle andre mennesker på.

Der er mange kulturer omkring os, og vi forholder os til dem efterhånden, som vi møder dem. Børn er fordomsfrie væsner, så længe de voksne omkring dem behandler andre med respekt. Hvis der opstår nedladende reaktioner hos barnet, er det naturligt at gribe ind og tale med barnet om det, på en måde det kan forholde sig til ud fra dets alder.

Vi har ofte børn fra andre europæiske lande, og på nær sproget er der jo ikke den store kultur forskel. Men det giver anledning til at finde forskelligt fra deres kultur, som vi har kunnet trække frem som noget sjovt og dejligt. Børnene har ofte sange med sig, som vi kan lære, og vi har også selv en del sange og remser på især engelsk og tysk. Ind imellem modtager vi også børn af meget anderledes herkomst, og når det sker, har det været et dejligt islæt.

Når der kommer familier fra andre kulturer, fortæller vi uddybende om vores pædagogik og om, hvordan vi arbejder med børnene samt, hvilke steder der evt. kunne opstå kulturforskelle. Det kunne bl.a. være vores krybbespil i december måned eller vores fødselsdagseventyr.

Men ”kulturelle udtryksformer og værdier” omfatter meget andet end andre folkeslag, andre religioner osv.. Det omhandler også anderledes kulturer inden for vores ”normale” danske kultur.

Vi ser det som vores opgave at formidle de forskellige kulturer omkring barnet på en så enkel og gennemskuelig måde som muligt.