– Naturen og naturfænomenerne

Det er børnehavens målsætning, at respektere barnets eget forhold til naturen i stedet for at påføre dem de voksnes naturvidenskabelige viden, som hører til på et senere tidspunkt. Vi mener, det blokerer for udviklingen af barnets fantasi og indlevelse i verden på deres egne præmisser. Den naturvidenskabelige side af naturen kan de snildt tilegne sig hen ad vejen – dens tid kommer naturligt ind i barnets liv senere.

Først gribe – senere begribe 

Det er på dette alderstrin ikke vigtigt, om en edderkop har 6 eller 8 ben. Det vigtige er, at barnet ud fra sig selv tilegner sig naturens lovmæssigheder og fænomener, gennem at sanse og opleve dem på egen krop og derved komme frem til en ”barnlig” erkendelse af sammenhængene.

Disse ”aha”-oplevelser er meget vigtige for barnet og danner et godt grundlag for senere i skoletiden, at nå frem til en bevidst erkendelse gennem naturvidenskaben.

Det, der er vigtigt for børnehavebarnet, er opøvelsen af deres evne til at danne billeder på begreberne i denne verden, mere end at få eksakt paratviden om alt muligt. Derved kan vi bidrage til at samfundet befolkes med kreativt tænkende mennesker..

Skoven har legetøjet

Vi medbringer ingen former for legetøj, da vi ønsker, at børnene får mulighed for at lege med det, som naturen kan frembringe. Derigennem kan deres fantasi og initiativ udvikles. Vi medbringer dog dolke, save og snor, og ud fra dette kan vi lave fiskestænger, buer og pile, små træfigurer, smukke snittede pinde, trappestiger o. lign.

Læs mere: Skovturen