Nye styrkede læreplaner

På denne side kan du downloade og læse vores nye styrkede læreplan:

Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen er et levende dokument, som kort beskriver vores pædagogiske overvejelser og refleksioner med eksempler, der er retningsgivende for det daglige pædagogiske arbejde.

Børnehavens overordnede målsætning er, ud fra Rudolf Steiners pædagogiske impulser, at skabe et miljø omkring børnene, hvor det enkelte barn får muligheden for at udvikle de egenskaber, som det ud fra sit inderste væsen, skal bruge for at finde sin egen vej i livet.

Rudolf Steiner har engang udtalt følgende:

“Al opdragelse er selvopdragelse. Vi er, som forældre og pædagoger, egentlig kun omgivelserne for barnet, der opdrager sig selv. Vores opgave er at skabe de gunstigste omgivelser, for at barnet kan opdrage sig selv således, gennem os, som det gennem sin inderste skæbne, må opdrage sig selv.”

Hent og læs – Den Pædagogiske læreplan for Rudolf Steiner Børnehaven Sankt Gertrud