– Personlige og sociale kompetencer

Gode personlige og sociale kompetencer kan kun opnås i trygge omgivelser. Den voksnes opgave er derfor altid at arbejde på at skabe tryghed. Det sker:

 • gennem den personlige, engagerede kontakt til barnet og dets forældre
 • gennem en kærlig og respektfuld omgangstone mellem børn og voksne, og de voksne imellem (forbilledet har altid en afsmittende virkning)
 • ved at de voksne hjælper barnet, når dets egne fysiske eller sociale evner ikke rækker langt nok, på en sådan måde at barnet får lov til at øve sig i den sociale læreproces.
 • ved at børnehaven er indrettet så der er plads til børnenes fysiske udfoldelse og deres behov for at udforske ”verden”
 • ved at der ikke er for mange restriktioner; for mange ”nej’er”, men plads til barnets spontane livsglæde
 • ved at der er en fast dagsrytme som gør børnehavedagen overskuelig for barnet
 • ved at hele personalet er til stede i åbningstiden (vi er en deltidsbørnehave)

Når de basale behov er dækket i barnets liv, har det muligheden for selv at udvikle sine personlige og sociale kompetencer. Vi kan være støttende i denne proces og give mulighederne og miljøet, men arbejdet må barnet i sagens natur selv gøre; det må selv vandre ad den vej et menneske skal gå med glæder og sorger, sol og regn, for at finde ”de vise sten”.

Men det er klart, at vi arbejder bevidst på at børnegruppen er rummelige overfor børn, som ser anderledes ud eller opfører sig anderledes, f.eks. børn der endnu ikke har forstået de sociale spilleregler. Gennem at udvikle barnets egen rummelighed udvikles barnets eget selvværd, samt empati og respekt for andre. Disse egenskaber giver barnet evnen til at leve i det sociale fællesskab på en måde, som er god for barnet og dets omgivelser. Men udviklingen af de personlige og sociale færdigheder er noget der sker over lang tid, og vi skal ikke ensrette vores opfattelse af det kompetente barn, men lade barnets personlighed få lov at udvikle sig i sit eget tempo. Den respekt skylder vi barnet.

 

De mindste børn 

Det er selvfølgelig dejligt for et 3 – 4 års barn, hvis det:

 • er renligt
 • kan sidde nogenlunde stille til eventyr og spisning
 • kan deltage i en sanglegskreds
 • kan klæde sig på

Alt sammen med en voksen guidning på sidelinjen.

Hvis det:

 • er ovre den værste trodsalder og spædbarnets vedholdende, uskolede vilje
 • kan være en del af den sociale sammenhæng og følge med ”strømmen”, når der gives en kollektiv besked
 • har udviklet sin rumfornemmelse, og kender børnehavens lokaliteter, også i oprydningssituationen
 • er begyndt at åbne sig op overfor de andre børns medindflydelse i legen

 

De mellemste børn 

Det er selvfølgeligt dejligt for et 4 – 5 års barn, hvis det:

 • efter toiletbesøg uopfordret selv vasker hænder og sætter tøjet i orden
 • har en større egen drift og kunnen mht. påklædning, smøre mad, hælde vand op, bære ud af bordet osv.
 • i sangleg og eventyr kan deltage på en hensigtsmæssig måde uden en voksen ved sin side
 • i den frie leg, selv kan bygge en stor del af sine huse, slotte mm. af bukke, tæpper og ting og sager, samt går i gang på eget initiativ
 • kender børnehavens regler/normer og ud fra sig selv følger dem
 • har udviklet en større begrebsverden og kan omsætte sine ønsker til handling – det ses tydeligt i legene. Husene bliver indrettet som små hjem med reoler, køkken, senge, borde mm. De bygger brandbiler, helikoptere, skibe osv. Legene afspejler nu også input fra eventyrene de hører.

På dette alderstrin blomster fantasien normalt og rollelegene er nu virkelig i gang. De bruger alt i børnehavn til deres lege, og udklædningen kender næsten ingen grænser. Der gøres mange erfaringer i det sociale samspil.

 • Det 4 – 5 årige barn øver sig at formulere og føre egne ideer om legen ud i livet. Mange som tidligere lod sig styre af vennen eller de større børn, begynder nu at sætte sig selv igennem og ”kæmpe” for egne synspunkter og interesser.
 • De er blevet mere bevidste om sig selv, og hvad de gerne vil, men nu på en mere social måde
 • Den sproglige evne er normalt nu så udviklet, at legen ikke går i stykker, på grund af forskellige interesser – ”der kan forhandles” på egen hånd

 

De største børn 

Det er dejligt for et 5 – 6 års barn, hvis det:

 • kan styre før-sanglegen
 • kan snitte med dolk uden at skære sig i fingrene
 • kan passe ilden i legekomfuret
 • kan gå rundt med kanden og hælde resten af teen fra kopperne op uden at spilde

Der er dejligt for et 5 – 6 års barn:

 • at få lov til at servere brød mm. til forældre og børn til festerne
 • at komme på kanalrundtur og andre særlige ture kun for dem
 • at skulle opføre et eventyr for alle forældre og børn til sommerfesten og have sommerfugle i maven

Det er en god følelse for det 5 – 6 årige barn:

 • at mærke, at det er selvhjulpent med rigtig mange ting.
 • at det har overskud og overblik til at guide de mindre og hjælpe – i legen, ved sangleg, på gaden, i garderoben osv.
 • at mærke, at de voksne regner med ens loyalitet, og at man kan hjælpe til med at få livet i børnehaven til at fungere

Det er dejligt at mærke, at når man starter på en opgave, så gennemfører man den og er ”stolt” og opmærksom på, at opgaven er løst. Trangen til at udfordre verden og tilegne sig en viden om, hvordan tingene fungerer, kan afstedkomme mange store kunstfærdige byggerier. Eller i småtingsafdelingen: at kunne binde sine egne snørebånd.

De arbejder ihærdigt på at kende deres egen krops muligheder og færdigheder. Det er også i denne alder, at de husker alle årets traditioner, og bringer forventninger og begejstring videre til de mindre.

Forestillingsevnen tager til i den sidste del af deres børnehavetid, og det giver kontinuitet i deres liv. Årsag og virkning begynder at går op for dem: Vi sætter små porrer i jorden om foråret hos bondemanden og høster store, når vi kommer igen til høst.

Ak ja, nu er de snart parate til at komme i skolens børnehaveklasse. Til sommerfesten går de over ”regnbuen” og kommer efter et år i børnehaveklassen, endelig til det nye land – skolen. Videbegærlige, motiverede og stærke står de nu og kan gribe alt det, som her skal gives dem.